CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nematic liquid-crystal director configuration for general elastic coefficients

Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori ; Extern)
Physical Review E Vol. 62 (2000), p. 8830.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 107898

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Makromolekylfysik
Biologisk fysik

Chalmers infrastruktur