CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utmattningsbelastad betong

Rasmus Rempling (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Bygg och Tenkik (2009)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 107895

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur