CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Changes in microstructure during plastic deformation of hardmetals

Gustaf Östberg (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 38 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: SEM, TEM, APFIM, EBSD, plastic deformation, microanalysisDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-01-10.
CPL Pubid: 10788

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys (1997-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2002-11-22
Tid:
Lokal: