CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LDA-measurements of liquid velocities in a refractive index matched packed bubble column

Peter Therning ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik)
Chemical Engineering Science Vol. 60 (2005), p. 717-726.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 10787

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur