CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bioenergy strategies for Europe -Synergies and competition between the stationary and transportation sectors

Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Julia Hansson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Andrea Egeskog (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Mikael Odenberger (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
2009. - 83 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 107867

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur