CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrical Design of a Cooled 2-14 GHz Eleven Feed for SKA and VLBI 2010

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Yogesh B. Karandikar (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Niklas Wadefalk (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Leif Helldner (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
IVS VLBI2010 Workshop on Future Radio Frequencies and Feeds (FRFF), March 18 - 21, 2009, Wettzell, Germany (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 107858

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur