CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of Feeds for Radio Telescopes

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IVS VLBI2010 Workshop on Future Radio Frequencies and Feeds (FRFF), March 18 - 21, 2009, Wettzell, Germany (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-15.
CPL Pubid: 107854

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur