CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Need for Efficient and Flexible Educational Imagery- When Ambitious Visualization Products meed the Context of Actual Learning Situations

Maria Spante (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Maria Sunnerstam ; Cammy Huang-DeVoss ; Michael Axelsson
Proceeding of International Conference on Information and Communication Technologies in Education (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2010-01-15.
CPL Pubid: 107827

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Zoologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Övrig annan samhällsvetenskap
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur