CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Decomposition of residue currents

Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelles Journal) Vol. Online (2009),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 107814

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur