CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An explicit Koppelman formula for ddc and Green currents on \mathbb PnPn

Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Mathematische Zeitschrift Vol. Online (2009),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 107803

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur