CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uniqueness and factorization of Coleff-Herrera currents

Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Annales dela Faculte des Sciences de Toulouse Vol. 18 (2009), 5, p. 651-661.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 107791

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur