CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From Complexity to Transparency: Managing the Interplay between Theory, Method and Empirical Phenomena in IMM Case Studies

Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Michael Gibbert
Industrial Marketing Management (0019-8501). Vol. 39 (2010), 1, p. 129–136.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Case study methodology, Theory, Empirical phenomena, Industrial marketing managementDenna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 107774

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur