CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element simulation of growth stresses and related board distortions caused by sawing and forced drying

Sigurdur Ormarsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Marie Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Presented at the fifth IUFRO WP S5.01-04 Workshop, Waiheke Island Resort, New Zealand, November 20-27 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 10777

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Trävetenskap

Chalmers infrastruktur