CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

3D Image Reconstruction in Microwave Tomography Using an Efficient FDTD Model

Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Shantanu Padhi ; John Howard
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters (1536-1225). Vol. 8 (2009), p. 1353-1356.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 107681

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling
Elektroteknik
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur