CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the possibility of a maximum fundamental density and the elimination of gravitational singularities

Gustaf Rydbeck (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
(2009)
[Preprint]

E-print in arXiv.org.Denna post skapades 2010-01-15. Senast ändrad 2010-01-15.
CPL Pubid: 107677

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur