CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Konstruktiv mängdteori

Constructive Set Theory

Peter Ljunglöf (Institutionen för matematik)
Göteborg : University of Gothenburg, 1998. - 33 s.
[Rapport]

Denna uppsats är ett försök att beskriva hur man kan formulera den traditionella mängdteorin konstruktivt. En del ickekonstruktiva axiom måste bytas ut mot alternativa varianter. Den teori som uppkommer är Peter Aczels konstruktiva Zermelo-Fraenkel. Det konstruktiva i teorin rättfärdigas genom tolkning i Martin-Löfs typteori.


Peter Ljunglöf was named Peter Bohlin before the year 2000.Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-01-04.
CPL Pubid: 10763

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk logik

Chalmers infrastruktur