CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Signatures of ALOS PALSAR L-Band Backscatter in Swedish Forest

M Santoro ; J.E.S. Fransson ; Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; M. Magnusson ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; H. Olsson
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (0196-2892). Vol. 47 (2009), 12, p. 4001-4019.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Digital Object Identifier 10.1109/TGRS.2009.2023906Denna post skapades 2010-01-14. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 107617

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Rymd- och flygteknik
Fjärranalys

Chalmers infrastruktur