CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Atomic Scale Materials Theory Meets Industry

Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
National Supercomputer Centre at LiU News 4, (2009)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2010-01-14. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 107591

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Elektronstruktur
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur