CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron Transfer and Nonadiabaticity

Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Anders Hellman (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Igor Zoric (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Handbook of Surface Science, vol 3 (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-01-14. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 107548

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur