CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Density functional study of the adsorbtion and van der Waals binding of aromatic and conjugated compounds on the basal plane of MoS2

PG Moses ; JJ Mortensen ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Jens K. Norskov
Journal of Chemical Physics (0021-9606). Vol. 130 (2009), 10, p. 104709.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-14. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 107545

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur