CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Density functional for van der Waals forces accounts for hydrogen bond benchmark set of water hexamers

AK Kelkkanen ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Jens K. Norskov
Journal of Chemical Physics (0021-9606). Vol. 131 (2009), 4, p. 046102.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-14. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 107543

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Elektronstruktur

Chalmers infrastruktur