CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimizing the Cooling Air Flow of a Formula Car Using CFD

Lasse Malmkjaer Christoffersen (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; David Söderblom (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proceedings of the European Automotive Simulation Conference (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-14. Senast ändrad 2013-10-08.
CPL Pubid: 107534

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur