CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear response approach to collective electronic excitations of solids and surfaces

Zhe Yuan (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Shiwu Gao
Computer Physics Communications (0010-4655). Vol. 180 (2009), p. 466.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-14. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 107529

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Elektronstruktur

Chalmers infrastruktur