CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Access management evolves over 20 years

Tomas Olovsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) )
Secure Computing Magazine Vol. 2009 (2009), November, p. 4-5.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2010-01-14. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 107518

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur