CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

All-Optical Waveform Sampling in High-Speed Optical Communication Systems Using Advanced Modulation Formats

Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mats Sköld (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mathias Westlund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Journal of Lightwave Technology (0733-8724). Vol. 27 (2009), 16, p. 3662-3671 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 107473

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur