CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental study of material properties of modified Scots pine

Experimentelle Bestimmung einiger Materialeigenschaften von modifiziertem Kieferenholz

Hannah Epmeier (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Robert Kliger (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Holz als Roh- und Werkstoff Vol. 63 (2005), p. 430-436.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 10738

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Moisture-related properties of modified timber - an experimental study