CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Another day, another dollar - Cost-benefit of Human Factors in Shipping

Cecilia Österman (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Margareta Lützhöft (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet)
27th European Annual Conference on Human Decision-Making and Manual Control, Delft, Netherlands (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Shipping, Ergonomics, Human Factors, Cost-benefit, Work EnvironmentDenna post skapades 2010-01-14. Senast ändrad 2012-07-02.
CPL Pubid: 107349

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur