CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transition-Metal-Catalyzed Propargylic Substitution

N. Ljungdahl ; Nina Kann (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Angewandte Chemie-International Edition (1433-7851). Vol. 48 (2009), 4, p. 642-644.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: alkynes, asymmetric catalysis, nucleophilic substitution, propargylic, substitution, transition metals, nucleophilic-substitution, alcohols, alkylation, amination, enoxysilanes, complexes, acetates, acetone, esters, aminesDenna post skapades 2010-01-14. Senast ändrad 2010-06-14.
CPL Pubid: 107261

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemi
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur