CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proteomic Analysis of Plasma Membrane Vesicles

B. Bauer ; M. Davidson ; Owe Orwar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Angewandte Chemie-International Edition (1433-7851). Vol. 48 (2009), 9, p. 1656-1659.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: membrane isolation, membrane proteins, plasma membranes, proteomics, vesicles, secretory vesicles, immunoglobulin-e, proteins, vesiculation, cells, receptor, lipids, microparticles, fractionation, integrationDenna post skapades 2010-01-14. Senast ändrad 2010-04-30.
CPL Pubid: 107259

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur