CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distortion and Material Properties of High-Temperature Dried Spruce Timber

Robert Kliger (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Charlotte Bengtsson ; Marie Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Holzforshung Vol. 59 (2005), 6, p. 647-653.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 10719

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur