CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Searching for analytic modal solutions for the gap waveguide

A. Polemi ; Stefano Maci ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
URSI National Radio Science Meeting, Charleston, USA, 1-5 June 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-13.
CPL Pubid: 107175

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur