CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing a cooled 2-14 GHz Eleven feed for SKA and VLBI 2010

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Yogesh B. Karandikar (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Niklas Wadefalk (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Leif Helldner (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
URSI National Radio Science Meeting, Charleston, USA, 1-5 June 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-01-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 107173

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur