CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

VCSELs for broadband access and interconnects

Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Åsa Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Proc. 2009 International Nano-Optoelectronics Workshop, Stockholm-Berlin, August 2009 p. 87-88. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-13. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 107171

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur