CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High speed VCSELs for broadband access and interconnects

Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Proc. International Symposium on Challenge to New Frontier in Photonics Technology, Tokyo, Japan, March 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-13. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 107168

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur