CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sufarloaf-like or volcano-like orientational distribution in de Vreis smectic A liquid crystals

Per Rudquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Sven T. Lagerwall (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Frank Giesselmann
Proceedings of 37th Topical Meeting on Liquid Crystals p. O14. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-01-13. Senast ändrad 2010-09-03.
CPL Pubid: 106994

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur