CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vätskekristallin mjuk materia

Jan Lagerwall ; Per Rudquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Fysikaktuellt 3, p. 18-19. (2009)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2010-01-13.
CPL Pubid: 106988

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Fysik
Kemi
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur