CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Epidemiology of osteoporosis and fracture in men.

J A Kanis ; O Johnell ; Anders Odén (Institutionen för matematisk statistik) ; C De Laet ; Dan Mellström
Calcified tissue international (0171-967X). Vol. 75 (2004), 2, p. 90-9.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Age Factors, Bone Density, physiology, Bone and Bones, metabolism, pathology, physiopathology, Fractures, Bone, epidemiology, pathology, physiopathology, Humans, Male, Osteoporosis, epidemiology, pathology, physiopathology, Prevalence, Risk Factors, Sex Factors, Sweden, epidemiologyDenna post skapades 2010-01-13. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 106963

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)
Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för geriatrik (1900-2005)

Ämnesområden

Endokrinologi

Chalmers infrastruktur