CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Avgasfritt år 2000

Ett optimistiskt framtidsscenario

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Barn och trafik inför år 2000; TFB-Rapport 1991:38; Redaktör Pia Björklid p. 73-93. (1991)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Rapporten beskriver i ett framåtblickande perspektiv hur människor och särskilt barn utsätts för avgaser från trafik i sin närmiljö. Underrubriker - avgasparentesen; gifterna i trafikavgaser; gifterna i barnen; vad tål barnen; avgasrening räcker inte; barnens luftvärn; bilavgaser och passiv rökning; skolgårdar och lekplatser; avgasfria zoner; handla avgasfritt; gångvägar och cykelbanor; avgaser i bilar och bussar; avgaser inomhus; inversioner och haltmätningar; konstruktiv oro

Nyckelord: fordon, luftföroreningar, exposition, trafikmiljö, visioner


Transportforskningsberedningens omfattande slutrapport togs fram i flera steg under ett par års tid och med många medverkande. Den bygger på ett antal forskarscenarier varav detta presenterades separat redan 1978. Det väckte då stor uppmärksamhet och följdes upp i flera media. Innehållet bygger på mångårig forskning kring exposition för avgasspecifika luftföroreningar i olika närmiljöer.Denna post skapades 2010-01-13. Senast ändrad 2010-08-18.
CPL Pubid: 106894

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Barn

Chalmers infrastruktur