CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uniform Query Processing in a Federation of RDFS and Relational Resources

Merja Karjalainen (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Bioinformatik (Chalmers)) ; Graham J.L. Kemp (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Bioinformatik (Chalmers))
International Database Engineering and Applications Symposium (IDEAS'09), Proceedings p. 315-320. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-13.
CPL Pubid: 106893

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Bioinformatik (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


A Uniform Query Processing Approach for Integrating Data from Heterogeneous Resources