CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transform Domain MMA

Mohammad Reza Gholami (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Said Nader-esfahani
International Conference on Information, Communications and Signal p. 921-925 . (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-13. Senast ändrad 2010-01-14.
CPL Pubid: 106885

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur