CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improving the Convergence Rate of Blind Equalization Using Transform Domain

Mohammad Reza Gholami (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Said Nader-esfahani
International Symposium on Signal Processing and its Applications p. 1 - 4. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-13. Senast ändrad 2010-01-14.
CPL Pubid: 106877

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur