CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Benefits of a multi-layer design in software with multi-user interfaces - a three step case study

Linn Gustavsson Christiernin (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers)) ; Olof Torgersson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers))
Proc. of IASTED International Conference on Software Engineering, Innsbruck, Austria p. 83-88. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Multi-Layer Design, Adaptation, Groupware, Interface functionality, UsabilityDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2008-03-03.
CPL Pubid: 10684

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur