CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A general-purpose method for decision-making in autonomous robots

Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Lecture notes in computer science - Next generation applied intelligence Vol. 5579 (2009), p. 1-10.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-13.
CPL Pubid: 106825

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Systemteknik

Chalmers infrastruktur