CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An algorithm for sensory area coverage by mobile robots operating in complex arenas

Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; David Sandberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Lecture notes in computer science - advances in robotics Vol. 5744 (2009), p. 179-187.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-13.
CPL Pubid: 106823

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Systemteknik

Chalmers infrastruktur