CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A robot localization method based on laser scan matching

David Sandberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Krister Wolff (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Mattias Wahde (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Lecture notes in computer science - advances in robotics Vol. 5744 (2009), p. 171-178.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-13.
CPL Pubid: 106822

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Systemteknik

Chalmers infrastruktur