CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bilavgaser som närmiljöproblem

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Buller och Avgaser - Slutplädering i Birkagårdsmålet p. 76-81. (1987)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Halterna av bilavgaser i trafikmiljöer är typiskt ca 100 gånger högre än i bilfria landsbygdsmiljöer. Expositionen för avgaser minskar snabbt med avståndet från avgasrör. Fysisk aktivitet ökar upptaget av avgaser per tidsenhet. Minskad exposition för avgaser kan uppnås både genom trafikplanering och genom att aktivt undvika utsatta miljöer.

Nyckelord: luftföroreningar, bilister, cyklister, innemiljöer, lungventilation


Boken är en uppföljning fem år efter den omtalade Birkagårdsrättegången. Barn vid Birkagården stämde Stockholms kommun för olägenheter från omgivande trafik. Ombud var den kände advokaten och senare JämO Claes Borgström. Flera oberoende forskare gjorde utredningar som användes som underlag vid rättegången.

Redaktörer för boken är Claes Borgström, Kåre Grebäck och Hasse Hansson. De medverkande forskarna bidrar med översikter av sina kompetensområden.Denna post skapades 2010-01-12. Senast ändrad 2010-08-13.
CPL Pubid: 106800

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi
Folkhälsomedicinska forskningsområden

Chalmers infrastruktur