CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a droplet-based microfluidic platform with SQUID readout for magnetic immunoassays

Vincent Schaller (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Anke Sanz-Velasco (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Alexei Kalaboukhov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Justin F. Schneiderman (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Fredrik Öisjöen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Aldo Jesorka (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Andrea Prieto Astalan ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Dag Winkler (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Proceedings of The 5th International Conference on Microtechnologies in Medicine and Biology (MMB 2009) (09TRF-0001). p. 120-121. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-12. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 106791

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Magnetism
Strömningsmekanik
Funktionella material

Chalmers infrastruktur