CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uncertainty of estimated damage for random loads

Klas Bogsjö ; Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Proc. of Second Int. Conf. on Variable Amplitude Loading, Darmstad/Germany (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-12.
CPL Pubid: 106789

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur