CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Magnetic nanoparticles separation studied by optical detection

Cristina Rusu ; Vincent Schaller (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Christer Johansson ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Proceedings of the International Conferences on Multi-Material Micro Manufacture (4M)/International Conferences on Micro Manufacturing (ICOMM) p. 253-256. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-12. Senast ändrad 2010-01-18.
CPL Pubid: 106787

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Optik
Magnetism
Funktionella material

Chalmers infrastruktur