CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A posteriori error estimates for the adaptivity technique for the Tikhonov functional and global convergence for a coefficient inverse problem

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael V. Klibanov
(2009)
[Preprint]


Denna post skapades 2010-01-12. Senast ändrad 2013-05-08.
CPL Pubid: 106782

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2009:49